Všeobecné podmínky

1. PodatInzerát.cz (dále Server) umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů (dále jen Uživatelů). Jakákoliv interakce Uživatelů se Serverem se řídi těmito podmínkami.

Podmínky využívaní služeb PodatInzerat.cz

2. Inzeráty podávané na Server se budou publikovat po dobu 365 dní a následně budou automaticky přeneseny do archivu inzerátů. Inzerát v archivu bude zpřístupněn pouze Uživateli, který inzerát podal. Pokud si Uživatel bude přát inzerát před uplynutím této doby smazat, má tak učinit sám za pomoci odkazu na smazání inzerátu.

Na Serveru nelze inzerovat:

  • Multilevel (MLM), provizní systémy a emailing.
  • Nabídky práce, jejíž podmínkou je poplatek předem.
  • Padělky, kopie, napodobeniny.
  • Doklady a technické průkazy.
  • Pohonné hmoty.
  • Inzeráty s výsloveně erotickou tématikou.
  • Léky a potravinové doplňky.
  • Cigarety.
  • Zboží, jehož prodej je omezen nebo zakázán právními předpisy ČR.

3. Dále inzerát nesmí obsahovat webové stránky a loga firmy, nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek)

4. Uživatel výslovně souhlasí se zasíláním korespondence na emailovou adresu uvedenou při podávání inzerátů. Vedení Serveru (dále jen Provozovatel) se zavazuje nezasílat Uživateli dopisy jiné než bezprostředně se tykajícíci Uživatelových inzerátů anebo informace o zásadních změnách ve službách Serveru.

5. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo provoz Serveru zastavit.

6. Provozovatel je oprávněn inzerát vymazat, vůbec nepublikovat, nebo ho upravit tak, aby byl v souladu s právními předpisy, těmito Podmínkami a dobrými mravy.

7. Provozovatel neodpovídá za obsah podávaných inzerátů a nenese zodpovědnost za jakékoliv případné škody způsobené v důsledku využívání služeb Serveru.

8. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

9. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.